ZNACZENIE I ROLA KARTY

Znaczenie i rola Karty zostały również podkre­ślone w niektórych odpowiedziach rządowych. Tak np. w polskiej odpowiedzi znajdujemy stwierdzenie, że „oparcie zasad na Karcie NZ jest bardzo pozy­tywnym faktem, gdyż podkreśla stałą wartość Kar­ty jako istotnej części współczesnego prawa międzynarodowego, zobowiązującego zarówno członków, jak i nieczłonków ONZ”.W 1962 r. Zgromadzenie Ogólne uchwaliło rezo­lucję, która wymienia siedem zasad przyjaznych stosunków i współpracy między państwami, zawar­tych w Karcie i mających podstawowe znaczenie dla rozwoju prawa międzynarodowego i popierania praworządności w stosunkach międzynarodowych.Są to następujące zasady:Państwa powinny powstrzymać się w swych stosunkach międzynarodowych od stosowania groźby i użycia siły przeciwko całości terytorialnej i poli­tycznej niezawisłości jakiegokolwiek państwa oraz w inny sposób niezgodny z celami Narodów Zjedno­czonych.

Witaj na moim blogu! Jestem studentką kierunku kultura w mediach i komunikacji na Uniwersytecie w Częstochowie. Dziedzina mediów to ogromna część mojego życia, dlatego postanowiłam założyć tego bloga. Jeśli podobają Ci się wpisy jakie tutaj zamieszczam to zapraszam do likowania wpisów 🙂
You can skip to the end and leave a response. Pinging is currently not allowed.