ZMIANA OKOLICZNOŚCI

Nie można jednak powoływać się na zmianę okoliczności, gdy umowa ustaliła granice państwowe, a także wówczas, gdy zmiany nastąpiły w rezultacie niedopełnienia obo­wiązków przez powołującą się stronę. Państwo mo­że też powołać się na błąd w umowie, na przymus zastosowany wobec jego przedstawicieli lub przeku­pienie ich jako na czynnik powodujący nieważność umowy. Nieważne są umowy sprzeczne z impera­tywną normą prawa międzynarodowego (tzw. ius cogens), to znaczy z normą przyjętą i uznaną przez społeczność międzynarodową, od której odstępstwo nie jest dopuszczalne. Nieważne są również umowy zawarte w wyniku groźby lub użycia siły z pogwał­ceniem zasad prawa międzynarodowego, wyrażonych w Karcie Narodów Zjednoczonych (artykuły 42—62 wiedeńskiej konwencji z 1969 r. o prawie trakta­tów).

Witaj na moim blogu! Jestem studentką kierunku kultura w mediach i komunikacji na Uniwersytecie w Częstochowie. Dziedzina mediów to ogromna część mojego życia, dlatego postanowiłam założyć tego bloga. Jeśli podobają Ci się wpisy jakie tutaj zamieszczam to zapraszam do likowania wpisów 🙂
You can skip to the end and leave a response. Pinging is currently not allowed.