ZBIOROWE BEZPIECZEŃSTWO

W następnym artykule stwierdzono wyraźnie, że wszelka wojna lub groźba wojny — niezależnie od tego, czy dotyczy bezpośrednio jed­nego z członków Ligi, czy nie — interesuje całą Ligę i że Liga powinna przedsięwziąć wszelkie środ­ki zdolne skutecznie zapewnić pokój.W zakresie ograniczenia prawa państw do pro­wadzenia wojen jeszcze dalej poszły te państwa, które zawarły w 1928 r. pakt paryski (zwany pak­tem Kellogga). W pakcie tym układające się strony potępiają uciekanie się do wojny jako sposobu za­łatwiania sporów międzynarodowych i wyrzekają się jej jako narzędzia polityki w swych wzajem­nych stosunkach oraz uznają, że wszystkie spory i konflikty między nimi — bez względu na ich na­turę i pochodzenie — winny być rozstrzygane wy­łącznie za pomocą środków pokojowych. System zbiorowego bezpieczeństwa stworzony w  obrębie Ligi Narodów nie istniał długo.

Witaj na moim blogu! Jestem studentką kierunku kultura w mediach i komunikacji na Uniwersytecie w Częstochowie. Dziedzina mediów to ogromna część mojego życia, dlatego postanowiłam założyć tego bloga. Jeśli podobają Ci się wpisy jakie tutaj zamieszczam to zapraszam do likowania wpisów 🙂
You can skip to the end and leave a response. Pinging is currently not allowed.