ZAGADNIENIE INTEGRACJI

W dyskusji nad zagadnieniem integracji i jej funkcjami występują poważne różnice zdań. Wielu autorów traktuje integrację jako pewną prawidło­wość w rozwoju międzynarodowych stosunków go­spodarczych, wywołaną bądź to rozwojem sił pro­dukcyjnych, bądź rozwojem gospodarki towarowo-pieniężnej. Inni skłonni są rozpatrywać integrację jako model polityki gospodarczej, a także polityki zagranicznej, podkreślając znaczenie powiązań mię­dzypaństwowych o charakterze instytucjonalnym.Istnieje również rozbieżność poglądów co do właś­ciwej drogi prowadzącej do integracji. Część auto­rów zachodnich wypowiada się za liberalną koncep­cją integrowania; według niej integracja oznacza przede wszystkim usunięcie wszelkich przejawów interwencjonizmu państwowego w stosunkach mię­dzy integrującymi się państwami prowadząc do sta­nu, który umożliwia transakcje handlowe w ramach zintegrowanej wspólnoty równie swobodne i rów­nie korzystne jak te, które istnieją w granicach po­szczególnych państw.

Witaj na moim blogu! Jestem studentką kierunku kultura w mediach i komunikacji na Uniwersytecie w Częstochowie. Dziedzina mediów to ogromna część mojego życia, dlatego postanowiłam założyć tego bloga. Jeśli podobają Ci się wpisy jakie tutaj zamieszczam to zapraszam do likowania wpisów 🙂
You can skip to the end and leave a response. Pinging is currently not allowed.