WYRAŻANE OBAWY

Przedstawiciele Trzeciego Świata często wyrażają obawy, by pokojowe współistnienie nie było pojmo­wane jako utrwalenie istniejącego status quo, zwła­szcza na obszarach kolonialnych. Obawy te rodzą postulat, by pokojowe współistnienie nie znajdowa­ło zastosowania w wojnach narodowowyzwoleńczych. Ogólnie można stwierdzić, że politycy Afryki, w której proces dekolonizacji nie został jeszcze zakoń­czony, odnoszą się ze znacznie większą rezerwą do idei pokojowego współistnienia aniżeli Azjaci.Neutralistyczne podłoże poglądów prawno-poli- tycznych w większości krajów Trzeciego Świata pro­wadzi do dalszych odrębności w pojmowaniu poko­jowego współistnienia. Cechą znamienną azjatyckiej koncepcji pokojowego współistnienia — jak twierdzi indonezyjski prawnik Syatauw — jest „brak poczu­cia istnienia realnego niebezpieczeństwa i zaangażo­wania się w zimną wojnę”.

Witaj na moim blogu! Jestem studentką kierunku kultura w mediach i komunikacji na Uniwersytecie w Częstochowie. Dziedzina mediów to ogromna część mojego życia, dlatego postanowiłam założyć tego bloga. Jeśli podobają Ci się wpisy jakie tutaj zamieszczam to zapraszam do likowania wpisów 🙂
You can skip to the end and leave a response. Pinging is currently not allowed.