WYKAZANE RÓŻNICE

Również autorzy krajów socjalistycznych intere­sują się historią rozwoju idei współistnienia. Prof. Bartos w referacie wygłoszonym na zjeździe Stowa­rzyszenia Prawa Międzynarodowego w Dubrowniku w 1956 r. pod tym kątem widzenia oceniał poszcze­gólne epoki. Stosunki starożytnego Rzymu z inny­mi państwami były zaprzeczeniem idei współistnie­nia. Początków idei pokojowego współistnienia do­patrywał się w kapitulacjach, jakie król francuski Franciszek I zawarł z sułtanem tureckim Solimanem Wspaniałym, i w traktatach westfalskich. Prof. Bar- toś uważał jednak, że to zaobserwowane w historii pokojowe współistnienie nie było współistnieniem czynnym, jakiego potrzebuje świat współczesna. Na różnice pomiędzy współistnieniem w dawnych epokach a nowoczesną koncepcją pokojowego współ­istnienia wskazują również prawnicy radzieccy.

Witaj na moim blogu! Jestem studentką kierunku kultura w mediach i komunikacji na Uniwersytecie w Częstochowie. Dziedzina mediów to ogromna część mojego życia, dlatego postanowiłam założyć tego bloga. Jeśli podobają Ci się wpisy jakie tutaj zamieszczam to zapraszam do likowania wpisów 🙂
You can skip to the end and leave a response. Pinging is currently not allowed.