WYDANY WYROK

Również wydany w 1966 r. wyrok w sprawie Afryki Południowo-Zachodniej wywołał głębokie niezadowolenie i protesty krajów afrykańskich, a opinia Trybunału z 1961 r. — po­pierająca stanowisko Stanów Zjednoczonych w spra­wie obowiązku pokrywania kosztów operacji woj­skowych przez wszystkie państwa członkowskie ONZ — przyczyniła się do powstania sytuacji kry­zysowej w ONZ i do sparaliżowania jednej z sesji Zgromadzenia Ogólnego. W literaturze zachodniej wysuwa się niekiedy za­rzuty pod adresem państw socjalistycznych oraz państw Trzeciego Świata, że unikają one oddawa­nia spraw do Trybunału Haskiego. Zarzut ten jed­nak odnieść można także do rozwiniętych krajów kapitalistycznych, które z usług Trybunału korzy­stają w znacznie mniejszym stopniu niż w okresie międzywojennym.

Witaj na moim blogu! Jestem studentką kierunku kultura w mediach i komunikacji na Uniwersytecie w Częstochowie. Dziedzina mediów to ogromna część mojego życia, dlatego postanowiłam założyć tego bloga. Jeśli podobają Ci się wpisy jakie tutaj zamieszczam to zapraszam do likowania wpisów 🙂
You can skip to the end and leave a response. Pinging is currently not allowed.