WŚRÓD ZWOLENNIKÓW

Struktura ta wymaga powo­łania rządu światowego, przy czym nowy system byłby — według obecnych pojęć — nie tyle prawem międzynarodowym, co raczej prawem konstytucyj­nym państwa światowego: jedynie tak głębokie prze­kształcenie struktury stosunków międzynarodowych może zapewnić trwały pokój niezbędny we współ­czesnym świecie.Wśród zwolenników rządu światowego najbar­dziej konsekwentne stanowisko zajmują: G. Clark i L. Sohn, autorzy książki World Peace through Law, w której przedstawiono projekt rewizji Karty NZ, zmierzający do przekształcenia tej Organizacji w państwo światowe, wyposażone w światowe trybu­nały, stałą policję światową oraz w parlament, w którym obecnie istniejące państwa byłyby repre­zentowane w stosunku do liczby ludności.

Witaj na moim blogu! Jestem studentką kierunku kultura w mediach i komunikacji na Uniwersytecie w Częstochowie. Dziedzina mediów to ogromna część mojego życia, dlatego postanowiłam założyć tego bloga. Jeśli podobają Ci się wpisy jakie tutaj zamieszczam to zapraszam do likowania wpisów 🙂
You can skip to the end and leave a response. Pinging is currently not allowed.