WSPÓŁPRACA PAŃSTW

Współpraca państw socjalistycznych znajduje wy­raz w specyficznych instytucjach i formach orga­nizacyjnych, jakie wykształciły sią w praktyce mi­nionego trzydziestolecia. Wykazują one znaczne róż­nice w porównaniu z instytucjami i formami orga­nizacyjnymi stosowanymi we współpracy z pań­stwami kapitalistycznymi.W całokształcie wielopłaszczyznowej i intensyw­nej współpracy między państwami socjalistycznymi szczególne znaczenie ma współpraca na odcinku po­litycznym, która wyznacza kierunek i ustala za­kres współpracy we wszystkich innych dziedzinach. We współpracy politycznej główna rola przypada partiom komunistycznym i robotniczym, spełniają­cym funkcję kierowniczą w budownictwie socjaliz­mu w poszczególnych krajach. Uchwały podjęte na naradach przedstawicieli partii komunistycznych i robotniczych, jakkolwiek zobowiązują tylko uczest­niczące w nich partie, mają istotne znaczenie dla kształtowania polityki wewnętrznej i zagranicznej państw socjalistycznych.

Witaj na moim blogu! Jestem studentką kierunku kultura w mediach i komunikacji na Uniwersytecie w Częstochowie. Dziedzina mediów to ogromna część mojego życia, dlatego postanowiłam założyć tego bloga. Jeśli podobają Ci się wpisy jakie tutaj zamieszczam to zapraszam do likowania wpisów 🙂
You can skip to the end and leave a response. Pinging is currently not allowed.