WSPÓŁCZESNA NAUKA KOŚCIOŁA

Współczesna nauka Kościoła katolickiego wyraża również potrzebę współdziałania wszystkich ludzi, bez względu na ich poglądy, w celu zapewnienia po­koju, który w obliczu wojny nuklearnej stał się dla ludzkości szczególnie cenny. Encyklika Jana XXIII Pacem in terris czyni to najpełniej. Wyraża ona za­równo grozę dzisiejszej sytuacji, wywołanej wyści­giem zbrojeń („tak więc narody żyją w nieustannym strachu, jakby pod groźbą straszliwego huraganu, który w każdej chwili może się zerwać”), jak i a- probatę współpracy w zakresie zapewnienia poko­ju „czy to z chrześcijanami odłączonymi […], czy też z ludźmi, którzy nie wyznają żadnej religii chrześcijańskiej, ale kierują się rozumem i odzna­czają się nieskazitelną moralnością naturalną”.

Witaj na moim blogu! Jestem studentką kierunku kultura w mediach i komunikacji na Uniwersytecie w Częstochowie. Dziedzina mediów to ogromna część mojego życia, dlatego postanowiłam założyć tego bloga. Jeśli podobają Ci się wpisy jakie tutaj zamieszczam to zapraszam do likowania wpisów 🙂
You can skip to the end and leave a response. Pinging is currently not allowed.