WIELU PRAWNIKÓW

Wielu prawników zachodnich krytykuje termin „koegzystencja”, gdyż ma on charakter polityczny, a nie prawny. Stanowisko powyższe znalazło m.in. wyraz w rezolucji Zgromadzenia Ogólnego ONZ w sprawie kodyfikacji zasad pokojowego współistnie­nia, nazwanych zasadami pokojowych stosunków i współpracy pomiędzy państwami, jak również w przekształceniu Komisji Pokojowego Współistnienia na Komisję Bezpieczeństwa i Współpracy Międzyna­rodowej w Stowarzyszeniu Prawa Międzynarodowe­go (ILA).W istocie rzeczy treść i zakres współpracy mię­dzynarodowej w ramach pokojowego współistnienia wynikają nie tyle z terminu przyjętego na oznacze­nie takiego typu współpracy, ile z samej koncepcji współpracy międzynarodowej między państwami o różnych systemach politycznych i ekonomicznych.

Witaj na moim blogu! Jestem studentką kierunku kultura w mediach i komunikacji na Uniwersytecie w Częstochowie. Dziedzina mediów to ogromna część mojego życia, dlatego postanowiłam założyć tego bloga. Jeśli podobają Ci się wpisy jakie tutaj zamieszczam to zapraszam do likowania wpisów 🙂
You can skip to the end and leave a response. Pinging is currently not allowed.