W TOKU KAMPANII WYBORCZEJ

W konsekwencji tenże autor jest zdania, że na­leży odróżniać „ograniczoną detente”, która jest możliwa w obecnym stanie, od „symbolicznych aktów, które mogą sugerować zbliżenie, ale w rze­czywistości nie usuwają żadnej z podstawowych przyczyn konfliktu”. Jest rzeczą symptomatyczną, że w toku dyskusji na posiedzeniu Rady Północno- atlantyckiej ambasador Stanów Zjednoczonych H. Cleveland przeciwstawiał się tłumaczeniu fran­cuskiego słowa dótente na angielskie słowo relaxation (odprężenie), uważając za bardziej właściwe do­stosowanie formuły Clausewitza do obecnie istnie­jącej sytuacji i definiowanie dótente jako „konty­nuacji naprężonych stosunków przy użyciu innych środków”. W toku kampanii wyborczej na prezy­denta Stanów Zjednoczonych w 1976 r. termin de- tente stał się celem ataków ze strony konserwatyw­nego skrzydła partii republikańskiej, występującego przeciwko polityce odprężenia w stosunkach ze Związkiem Radzieckim. Prezydent Gerald Ford oświadczył zatem, że nie będzie posługiwał się tym terminem, ponieważ nie oddaje on całej złożoności stosunków Stanów Zjednoczonych ze Związkiem Ra­dzieckim i Chinami.

Witaj na moim blogu! Jestem studentką kierunku kultura w mediach i komunikacji na Uniwersytecie w Częstochowie. Dziedzina mediów to ogromna część mojego życia, dlatego postanowiłam założyć tego bloga. Jeśli podobają Ci się wpisy jakie tutaj zamieszczam to zapraszam do likowania wpisów 🙂
You can skip to the end and leave a response. Pinging is currently not allowed.