W DALSZEJ CZĘŚCI

wolnej od dyskryminacji opartej na tego rodzaju różnicach”. W dalszej części przy­jętego sformułowania wymieniono jako dziedziny, w których powinna rozwijać się współpraca, utrzy­manie międzynarodowego pokoju, ochronę praw człowieka i rozwój gospodarczy, ze szczególnym uwzględnieniem rozwoju gospodarczego krajów roz­wijających się.Zasada równych praw i samostanowienia naro­dów głosi, że „na podstawie równości praw naro­dów i ich prawa do samostanowienia wszystkie na­rody mają prawo do określenia swego statusu poli­tycznego w sposób swobodny i bez ingerencji z ze­wnątrz oraz do tego, by dążyć do swego rozwo­ju gospodarczego, społecznego i kulturalnego, a każ­de państwo ma obowiązek respektowania tego pra­wa zgodnie z postanowieniami Karty”.

Witaj na moim blogu! Jestem studentką kierunku kultura w mediach i komunikacji na Uniwersytecie w Częstochowie. Dziedzina mediów to ogromna część mojego życia, dlatego postanowiłam założyć tego bloga. Jeśli podobają Ci się wpisy jakie tutaj zamieszczam to zapraszam do likowania wpisów 🙂
You can skip to the end and leave a response. Pinging is currently not allowed.