UOGÓLNIONY STAN

Przedstawione poglądy odzwierciedlają i uogól­niają stan stosunków międzynarodowych między państwami kapitalistycznymi a państwami socjali­stycznymi w okresie zimnej wojny. W marcu 1946 r. Winston Churchill w przemówieniu wygłoszonym w Fulton oświadczył, że „żelazna kurtyna zapadnie nad Europą”. W sierpniu tego samego roku amery­kański sekretarz stanu Byrnes w przemówieniu wy­głoszonym w Stuttgarcie roztoczył przed Niemcami perspektywy zmiany status quo ustalonego w Pocz­damie, łamiąc w ten sposób solidarność zwycięzców wojny światowej w węzłowej kwestii bezpieczeń­stwa europejskiego.Jaka była treść prawno-polityczna zimnej wojny? Samo pojęcie zimnej wojny istniało już dawno. Po­dobno po raz pierwszy użył tego określenia pod ko­niec wieków średnich don Juan Manuel, wnuk króla Kastylii Ferdynanda III, w celu scharakteryzowa­nia ówczesnych stosunków między Hiszpanią a pań­stwami islamu:„Nie jest to wojna bardzo mocna i bardzo gorąca, która toczy się na śmierć i życie, ale wojna zimna, która ani nie pociąga za sobą pokoju, ani nie przy­nosi zaszczytu temu, kto ją prowadzi.”

Witaj na moim blogu! Jestem studentką kierunku kultura w mediach i komunikacji na Uniwersytecie w Częstochowie. Dziedzina mediów to ogromna część mojego życia, dlatego postanowiłam założyć tego bloga. Jeśli podobają Ci się wpisy jakie tutaj zamieszczam to zapraszam do likowania wpisów 🙂
You can skip to the end and leave a response. Pinging is currently not allowed.