UMOWA BEZ POSTANOWIEŃ

Jeśli umowa nie zawiera postanowień w sprawie wygaśnięcia lub wypowiedzenia, państwo będące stroną może ją wypowiedzieć lub wycofać się z niej tylko wówczas, gdy pozwala na to charakter umo­wy. Ciężkie naruszenie umowy dwustronnej przez jedną ze stron upoważnia drugą stronę do powoła­nia się na to naruszenie jako na przyczynę bądź to wygaśnięcia, bądź też zawieszenia jej stosowania.Zasadnicza zmiana okoliczności, jakie istniały w chwili zawierania umowy (tzw. clausula rebus sic stantibus), może być przyczyną uznania umowy za wygasłą lub wycofania się z niej, ale tylko wówczas, gdy istnienie tych okoliczności stanowiło istotną podstawę zgody na związanie się umową i gdy w wyniku zmiany nastąpiło radykalne przekształce­nie zakresu obowiązków, jakie na podstawie umowy pozostały jeszcze do wypełnienia.

Witaj na moim blogu! Jestem studentką kierunku kultura w mediach i komunikacji na Uniwersytecie w Częstochowie. Dziedzina mediów to ogromna część mojego życia, dlatego postanowiłam założyć tego bloga. Jeśli podobają Ci się wpisy jakie tutaj zamieszczam to zapraszam do likowania wpisów 🙂
You can skip to the end and leave a response. Pinging is currently not allowed.