SWOISTE CECHY REGIONU

Podkreślano, że system bezpieczeństwa zbiorowe­go^ uniwersalnego lub regionalnego — „nie musi być rozpatrywany wyłącznie jako system zbioro­wych sankcji”, że organizacja zbiorowego bezpie­czeństwa wymaga rozwoju współpracy w celu za­pobiegania metodom presji i użycia siły; w konsek­wencji system bezpieczeństwa zbiorowego „wyma­ga dużo bardziej rozwiniętego mechanizmu prawne­go i politycznego”.W obecnych warunkach bez­pieczeństwo europejskie powinno oznaczać antytezę „pokoju zbrojnego”, w czasie którego „nikt do sie­bie nawzajem nie strzela, lecz wszyscy — nawet w neutralnych państwach, takich jak Szwecja i Szwaj­caria — siedzą przy załadowanych armatach, a na­wet niektórzy przy gotowych do startu rakietach z głowicami atomowymi” .Europa jest regionem, który odznacza się wielo­ma bardzo swoistymi cechami, jeśli chodzi o ocenę możliwości i perspektyw współpracy między pań­stwami regionu.

Witaj na moim blogu! Jestem studentką kierunku kultura w mediach i komunikacji na Uniwersytecie w Częstochowie. Dziedzina mediów to ogromna część mojego życia, dlatego postanowiłam założyć tego bloga. Jeśli podobają Ci się wpisy jakie tutaj zamieszczam to zapraszam do likowania wpisów 🙂
You can skip to the end and leave a response. Pinging is currently not allowed.