STRONA UMOWY

Państwo, które pragnie zostać stroną umowy wie­lostronnej, z tym że niektóre postanowienia umowy nie będą stosowane wobec niego, zgłasza zastrzeże­nie, czyli tak zwaną rezerwację. Rezerwacja odpo­wiednio zaprotokołowana może być zgłoszona bądź to przy podpisywaniu umowy, bądź to przy skła­daniu dokumentów ratyfikacyjnych, bądź wresz­cie — jeśli urnowa jest otwarta dla państw, które nie są jej stronami — przy przystąpieniu do umowy.Umowa międzynarodowa przestaje obowiązywać po upływie czasu, na jaki została zawarta, na sku­tek zgodnej decyzji stron (actus contrarius) oraz w wyniku wypowiedzenia lub wycofania się z niej, zgodnie z przepisami zamieszczonymi w umowie.

Witaj na moim blogu! Jestem studentką kierunku kultura w mediach i komunikacji na Uniwersytecie w Częstochowie. Dziedzina mediów to ogromna część mojego życia, dlatego postanowiłam założyć tego bloga. Jeśli podobają Ci się wpisy jakie tutaj zamieszczam to zapraszam do likowania wpisów 🙂
You can skip to the end and leave a response. Pinging is currently not allowed.