SOJUSZE WOJSKOWE

Sojusze wojskowe, jakkolwiek łączą się z wyścigiem zbro­jeń i stwarzają stan nie do utrzymania na dłużej, to przecież w jakiejś mierze przyczyniły się do utrzy­mania pokoju na niespokojnym kontynencie euro­pejskim w ciągu minionych 30 lat i do umocnienia względnego poczucia bezpieczeństwa zarówno wśród narodów Europy Wschodniej, jak i Zachodniej, że w jakiejś mierze spełniają funkcje systemów bez­pieczeństwa regionalnego na obszarze państw uczest­niczących w sojuszach. Stąd też należy unikać sy­tuacji, w której wytworzyłaby się swoista „próżnia” po likwidacji dotychczasowych struktur, zanim nie powstaną nowe struktury oparte na wzajemnym za­ufaniu odbudowanym po okresie zimnej wojny. Co­raz mniej zwolenników znajduje teza o jak najszyb­szej likwidacji odrębnych struktur wschodniej i za­chodniej części kontynentu oraz rozwiązaniu istnie­jących sojuszy, natomiast coraz więcej zwolenników znajduje bardziej ostrożne podejście, które nie wy­wracałoby delikatnej równowagi, jaka istnieje, ale stopniowo doprowadziło do erozji obecnego podziału kontynentu.

Witaj na moim blogu! Jestem studentką kierunku kultura w mediach i komunikacji na Uniwersytecie w Częstochowie. Dziedzina mediów to ogromna część mojego życia, dlatego postanowiłam założyć tego bloga. Jeśli podobają Ci się wpisy jakie tutaj zamieszczam to zapraszam do likowania wpisów 🙂
You can skip to the end and leave a response. Pinging is currently not allowed.