RZĄDY ZACHODNICH PAŃSTW

Rządy państw zachodnich przez wiele lat po­wstrzymywały się od akceptacji formuły pokojowego współistnienia, jeśli nawet działały zgodnie z tą kon­cepcją. Dopiero w lutym 1972 r. w komunikacie wy­danym z okazji wizyty prezydenta Nixona w Chi­nach znajdujemy oficjalne stwierdzenie, że mimo zasadniczych różnic między społecznymi systemami i polityką zagraniczną Chin i Stanów Zjednoczonych obydwie strony zgodne są co do tego’ by kształto­wać wzajemne stosunki na zasadzie pokojowego współistnienia. Podobnie — w kilka miesięcy póź­niej w dokumencie zatytułowanym „Podstawy wza­jemnych stosunków między ZSRR i USA” — przy­wódcy tych państw stwierdzili, że obie strony będą kierowały się „wspólnym przekonaniem, iż w wieku nuklearnym dla utrzymania stosunków między nimi nie ma innej podstawy oprócz zasady pokojowego współistnienia; różnice w dziedzinie ideologii i u- strojów społecznych ZSRR i USA nie stanowią przeszkody w rozwijaniu między nimi normalnych stosunków opartych na zasadach suwerenności, rów­ności, nieingerowania w sprawy wewnętrzne oraz na zasadzie wzajemnych korzyści”.

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej:

Witaj na moim blogu! Jestem studentką kierunku kultura w mediach i komunikacji na Uniwersytecie w Częstochowie. Dziedzina mediów to ogromna część mojego życia, dlatego postanowiłam założyć tego bloga. Jeśli podobają Ci się wpisy jakie tutaj zamieszczam to zapraszam do likowania wpisów 🙂
You can skip to the end and leave a response. Pinging is currently not allowed.