ROZBIEŻNOŚĆ TREŚCI

Na rozbieżność między treścią zasad a realiami współczesnych stosunków międzynarodowych wskazywano już w łonie samego Komitetu Specjalnego. Wyrażano wątpliwości, czy jest rzeczą właściwą — w okresie gdy dokonuje się agresji i interwencji zbrojnej w Wietnamie i na Bliskim Wschodzie — uchwalenie dokumentu, któ­rego tytuł brzmi: o „przyjaznych stosunkach mię­dzy państwami”, i czy nie byłoby bardziej celowe i łatwiej zrozumiałe dla opinii publicznej, gdyby dokument użył w tytule mniej pretensjonalnego określenia, np. „pokojowe stosunki między państwa­mi”. Należy również wziąć pod uwagę, że Deklara­cja pomija wiele istotnych spraw, dla których nie zdołano znaleźć uzgodnionej formuły w Komitecie Specjalnym. W rezultacie kompromisów przyjęte formuły nie zawsze odzwierciedlają treść poszcze­gólnych zasad z wszystkimi ich prawno-logicznymi konsekwencjami i ułatwiają interpretowanie tych zasad w sposób poważnie ograniczający ich donio­słość praktyczną.

Witaj na moim blogu! Jestem studentką kierunku kultura w mediach i komunikacji na Uniwersytecie w Częstochowie. Dziedzina mediów to ogromna część mojego życia, dlatego postanowiłam założyć tego bloga. Jeśli podobają Ci się wpisy jakie tutaj zamieszczam to zapraszam do likowania wpisów 🙂
You can skip to the end and leave a response. Pinging is currently not allowed.