ROSNĄCA ROLA ORGANIZACJI

Wskazać wreszcie należy na rosnącą rolę organi­zacji międzynarodowych w dziedzinie pokojowego załatwiania sporów między państwami członkowski­mi. W praktyce powojennej ponad 2/3 ważniejszych sporów międzynarodowych znalazło się na porządku dziennym organów ONZ lub organizacji regional­nych. Jednym z następstw tego stanu rzeczy jest fakt, że informacja dotycząca przebiegu sporu, jak również argumenty stron uczestniczących w sporze, docierają — poprzez środki społecznego przekazu — do szerokich kół społeczeństwa na całym świecie. Niekiedy wypowiadane są opinie, że nienadawanie sporowi dużego rozgłosu i podjęcie próby przedys­kutowania sprawy w sposób poufny między bezpo­średnio zainteresowanymi stronami ułatwiłoby po­kojowe załatwienie sporu. Z drugiej jednak strony podkreśla się, że informowanie światowej opinii, w jaki sposób państwa toczą spory między sobą, ma duże znaczenie polityczne i że dyskusja w ONZ nad jakimś sporem bynajmniej nie stanowi prze­szkody w podejmowaniu wysiłków zmierzających do załatwienia tego sporu w inny sposób — bez infor­mowania o tym prasy.

Witaj na moim blogu! Jestem studentką kierunku kultura w mediach i komunikacji na Uniwersytecie w Częstochowie. Dziedzina mediów to ogromna część mojego życia, dlatego postanowiłam założyć tego bloga. Jeśli podobają Ci się wpisy jakie tutaj zamieszczam to zapraszam do likowania wpisów 🙂
You can skip to the end and leave a response. Pinging is currently not allowed.