PRAWO MIĘDZYNARODOWE

Prawo międzynarodowe staje się tutaj prawem światowym, którego przepisy powinny obowiązywać zarówno wszystkich ludzi na świecie, jak i państwa. Do tej grupy poglądów zaliczyć należy poglądy auto­rów, którzy — unikając wprawdzie ekstremizmu obu wymienionych prawników — przedstawiają obo­wiązujące obecnie prawo międzynarodowe jako etap przejściowy, bezpośrednio poprzedzający nadejście państwa światowego.Zwolennicy koncepcji państwa światowego uwa­żają suwerenność państwową za główną przyczynę tzw. anarchii międzynarodowej, która nie pozwala na zabezpieczenie trwałego pokoju międzynarodo­wego. Nie biorą pod uwagę faktu, że na obecnym etapie rozwoju historycznego suwerenność jest ko­niecznością. W warunkach dysproporcji w poziomie życia gospodarczego i politycznego nie jest ona re­liktem przeszłości, ale dla wielu narodów czynnikiem postępowym, ułatwiającym realizację dążeń dc zmniejszenia tych dysproporcji. Dotyczy to szcze­gólnie państw pokolonialnych,

Witaj na moim blogu! Jestem studentką kierunku kultura w mediach i komunikacji na Uniwersytecie w Częstochowie. Dziedzina mediów to ogromna część mojego życia, dlatego postanowiłam założyć tego bloga. Jeśli podobają Ci się wpisy jakie tutaj zamieszczam to zapraszam do likowania wpisów 🙂
You can skip to the end and leave a response. Pinging is currently not allowed.