PRACE KOORDYNACYJNE

W następstwie prac koordynacyjnych następuje specjalizacja produkcji. Instrumentami współpracy na odcinku produkcji są zalecenia specjalizacyjne które stają się wiążące po akceptowaniu przez współ­pracujące kraje, oraz umowy i kontrakty specjali­zacyjne zawierane bezpośrednio przez przedstawi­cieli przemysłu i handlu zagranicznego współpracu­jących krajów.W stosunkach między krajami socjalistycznymi obowiązują zasady prawa międzynarodowego. Po­gląd wypowiadany w ubiegłych latach przez nie­których prawników radzieckich, jakoby istniało pra­wo międzynarodowe państw socjalistycznych, spo­tkał się z krytyką i został zarzucony. W świecie współczesnym istnieje jeden system prawa między­narodowego, które nakłada obowiązki i stwarza pra­wa dla wszystkich państw, niezależnie od ich ustro­ju społeczno-gospodarczego i politycznego.

Witaj na moim blogu! Jestem studentką kierunku kultura w mediach i komunikacji na Uniwersytecie w Częstochowie. Dziedzina mediów to ogromna część mojego życia, dlatego postanowiłam założyć tego bloga. Jeśli podobają Ci się wpisy jakie tutaj zamieszczam to zapraszam do likowania wpisów 🙂
You can skip to the end and leave a response. Pinging is currently not allowed.