POWAŻNY BŁĄD

Z drugiej jednak strony byłoby poważnym błędem niedocenianie wagi osiągnięcia, jakim jest skodyfikowanie zasad prawnych pokojowego współistnie­nia w formie uroczystej deklaracji Zgromadzenia Ogólnego. Jest to rozszerzenie, wyjaśnienie, a w pewnej mierze także uzupełnienie i rozwój’ zasad wyr ażonych w Karcie Narodów Zjednoczonych. Jest to niewątpliwy sukces państw socjalistycznych i państw niezaangażowanych, które od dziesięciu lat wytrwale zmierzały do kodyfikacji wymienionych zasad, pokonując niemało przeszkód na drodze do przyjęcia przez Komitet Specjalny tekstu deklara­cji. Pomimo takich czy innych niedostatków w przyjętych sformułowaniach, Deklaracja niewątpli­wie utrudni działalność tym siłom politycznym, któ­re dla realizacji określonych interesów narodowych i klasowych nie wahają się podejmować działań wyraźnie sprzecznych z Kartą Narodów Zjednoczo­nych i argumentują, że tego rodzaju działania, po­dobnie jak w minionych okresach historii, pozosta­ją w zgodzie zarówno z prawem międzynarodowym, jak i z naturą międzynarodowej polityki.

Witaj na moim blogu! Jestem studentką kierunku kultura w mediach i komunikacji na Uniwersytecie w Częstochowie. Dziedzina mediów to ogromna część mojego życia, dlatego postanowiłam założyć tego bloga. Jeśli podobają Ci się wpisy jakie tutaj zamieszczam to zapraszam do likowania wpisów 🙂
You can skip to the end and leave a response. Pinging is currently not allowed.