PIERWSZE PRACE

Pierwsze prace nad sformułowaniem za­sad prawnych pokojowego współistnienia pod­jęto w Stowarzyszeniu Prawa Międzynarodowego. Z inicjatywy prawników jugosłowiańskich na kon­gresie Stowarzyszenia w Dubrowniku w 1956 r. przeprowadzono po raz pierwszy szerszą dyskusję nad tym zagadnieniem i powołano specjalną komi­sję do sformułowania zasad pokojowego współistnie­nia. Dyskusje w komisji oraz na kongresach Stowa­rzyszenia zakończyły się przyjęciem przez kongres w Tokio w 1964 r. sprawozdania z prac komisji. Za­wierało ono szesnaście zasad pokojowego współist­nienia.W 1960 r. na sesji Zgromadzenia Ogólnego ONZ kilka państw wystąpiło z inicjatywą podjęcia prac nad kodyfikacją zasad pokojowego współistnienia.

Witaj na moim blogu! Jestem studentką kierunku kultura w mediach i komunikacji na Uniwersytecie w Częstochowie. Dziedzina mediów to ogromna część mojego życia, dlatego postanowiłam założyć tego bloga. Jeśli podobają Ci się wpisy jakie tutaj zamieszczam to zapraszam do likowania wpisów 🙂
You can skip to the end and leave a response. Pinging is currently not allowed.