PEWNA LICZBA PAŃSTW

Jest ona fakultatywna w tym znaczeniu, że państwa mogą, ale nie mają obowiązku złożyć takiego oświadcze­nia w sprawie wyrażenia zgody na jurysdykcję Try­bunału. Klauzula powyższa zawarta była w okresie międzywojennym w statucie STSM, a obecnie za­warta jest w statucie Międzynarodowego Trybunału Sprawiedliwości, gdyż statut ten różni się od po­przedniego tylko w postanowieniach o drugorzęd­nym znaczeniu.W praktyce okresu międzywojennego pewna licz­ba państw złożyła oświadczenie z art. 36 § 2 sta­tutu: niewielka jednak liczba sporów międzynarodo­wych przekazana została na podstawie tego rodzaju zobowiązania na forum Trybunału. Po II wojnie światowej znaczenie klauzuli z art. 36 § 2 statutu nie zwiększyło się.

Witaj na moim blogu! Jestem studentką kierunku kultura w mediach i komunikacji na Uniwersytecie w Częstochowie. Dziedzina mediów to ogromna część mojego życia, dlatego postanowiłam założyć tego bloga. Jeśli podobają Ci się wpisy jakie tutaj zamieszczam to zapraszam do likowania wpisów 🙂
You can skip to the end and leave a response. Pinging is currently not allowed.