PAŃSTWA UCZESTNICZĄCE

Państwa uczestniczące w KBWE nie uważały za możliwe powołania już obecnie do życia nowych form instytucjonalnych dla zapewnienia ściślejszej współpracy między nimi. Ograniczono się do zapo­wiedzi zwołania nowego spotkania w Belgradzie w 1977 r. oraz prowadzenia na szczeblu ekspertów prac nad przygotowaniem umowy w sprawie poko­jowego załatwiania sporów międzynarodowych.Na spotkaniu belgradzkim ujawniły się rozbież­ności w wykładni Aktu Końcowego i priorytetów realizacji jego postanowień. Delegacje państw za­chodnich zmierzały do nadania obradom charakteru walki o prawa człowieka, wykazując szczególne za­interesowanie problematyką łączenia rodzin oraz ułatwień wyjazdowych. Kraje niezaangażowane i część krajów zachodnich postulowały rozszerzenie zobowiązań w zakresie środków budowy zaufania.

Witaj na moim blogu! Jestem studentką kierunku kultura w mediach i komunikacji na Uniwersytecie w Częstochowie. Dziedzina mediów to ogromna część mojego życia, dlatego postanowiłam założyć tego bloga. Jeśli podobają Ci się wpisy jakie tutaj zamieszczam to zapraszam do likowania wpisów 🙂
You can skip to the end and leave a response. Pinging is currently not allowed.