OTWARTE MOŻLIWOŚCI

Karta otwiera wreszcie możliwości szerokich zmian i przeobrażeń w prawie międzynarodowym, uznając stopniowy rozwój i kodyfikację prawa mię­dzynarodowego za jedno z zadań nowej Organiza­cji.W debatach na forum ONZ wielokrotnie podkreślano istotne znaczenie Karty przy ustalaniu zasad prawnych pokojowego współistnienia. Uważano Kar­tę za „podstawę wyjściową” kodyfikacji tych zasad, za „ustawę zasadniczą”, a nawet za Magna Charta współczesnej nam społeczności międzynarodowej. Podkreślano, że Karta NZ jest punktem wyjścia wszystkich wysiłków zmierzających do stopniowego rozwoju zasad prawa międzynarodowego w celu zwiększenia roli, jaką zasady te powinny odgrywać w stosunkach między państwami, że jest ona „ka­mieniem węgielnym współczesnego prawa między­narodowego”, „fundamentalnym dokumentem na­szych czasów”, „bardzo ważnym kodeksem prawa rządzącego postępowaniem narodów i stosunkami między państwami”.

Witaj na moim blogu! Jestem studentką kierunku kultura w mediach i komunikacji na Uniwersytecie w Częstochowie. Dziedzina mediów to ogromna część mojego życia, dlatego postanowiłam założyć tego bloga. Jeśli podobają Ci się wpisy jakie tutaj zamieszczam to zapraszam do likowania wpisów 🙂
You can skip to the end and leave a response. Pinging is currently not allowed.