ORGAN RATYFIKUJĄCY

W Polsce organem ratyfikującvm wypowiadającym umowy międzynarodowe jest Rada Państwa. Do jej kompetencji należy także wy­stawianie pełnomocnictw do podpisania umów wy­magających ratyfikacji. Polityczne znaczenie raty- ikacji zwiększało się w sposób istotny wraz z prze­kształcaniem się dawnych monarchii absolutnych na monarchie konstytucyjne i na system rządów parla­mentarnych. Stała się ona ważnym instrumentem,za pomocą którego parlamenty burżuazyjne uzyska­ły poważny wpływ na politykę zagraniczną prowa­dzoną przez głowę państwa i rząd. W konstytucjach zastrzegano bowiem, że ważniejsze umowy między­narodowe (traktaty przymierza, traktaty pokoju, u- mowy nakładające ciężary na obywateli, umowy handlowe) mogą być ratyfikowane przez głowę pań­stwa jedynie za uprzednią zgodą parlamentu.

Witaj na moim blogu! Jestem studentką kierunku kultura w mediach i komunikacji na Uniwersytecie w Częstochowie. Dziedzina mediów to ogromna część mojego życia, dlatego postanowiłam założyć tego bloga. Jeśli podobają Ci się wpisy jakie tutaj zamieszczam to zapraszam do likowania wpisów 🙂
You can skip to the end and leave a response. Pinging is currently not allowed.