NASTĘPNA ZASADA

Następna zasada głosi, że „każde państwo powin­no załatwiać swe spory międzynarodowe z innymi państwami środkami pokojowymi w taki sposób, by międzynarodowy pokój i bezpieczeństwo oraz spra­wiedliwość nie były zagrożone. Spory międzynaro­dowe powinny być załatwiane na podstawie suwe­rennej równości państw i zgodnie z zasadą swobod­nego wyboru środków”, z tym jednak, że „odwoła­nie się lub przyjęcie określonej procedury swobod­nie uzgodnionej przez strony nie powinno być uwa­żane za pozostające w sprzeczności z suwerenną równością”. Państwa „powinny dążyć do rychłego i sprawiedliwego załatwiania swych sporów między­narodowych w drodze rokowań, badań, mediacji, koncyliacji, rozjemstwa, postępowania sądowego,odwołania się do układów regionalnych lub innych pokojowych środków według własnego wyboru”.

Witaj na moim blogu! Jestem studentką kierunku kultura w mediach i komunikacji na Uniwersytecie w Częstochowie. Dziedzina mediów to ogromna część mojego życia, dlatego postanowiłam założyć tego bloga. Jeśli podobają Ci się wpisy jakie tutaj zamieszczam to zapraszam do likowania wpisów 🙂
You can skip to the end and leave a response. Pinging is currently not allowed.