NARADA PRZEDSTAWICIELI

Narada przedstawicieli partii komunistycznych i robotniczych z 1960 r. określiła społeczność kra­jów socjalistycznych jako „specjalnego rodzaju wspólnotę społeczną, gospodarczą i polityczną wol­nych i suwerennych narodów złączonych ścisłymi więzami międzynarodowej solidarności socjalistycz­nej, jednością wspólnych interesów i celów, kroczą­cych drogą socjalizmu i komunizmu”.Sekretarz generalny KC KPZR L. Breżniew w przemówieniu na VII Zjeździe PZPR stwierdził: „Wspólnota krajów socjalistycznych opiera się nie tylko na wspólnocie interesów państwowych grupy krajów, lecz stanowi rodzinę narodów kierowanych przez marksistowsko- -leninowskie partie zespolone wspólnym światopo­glądem, wspólnymi szczytnymi celami, stosunkami braterskiej solidarności i wzajemnego poparcia […] to dobrowolny sojusz równoprawnych, suwerennych i niezawisłych państw, które jako państwa socjali­styczne czerpią swoją potęgę i dobrobyt wyłącznie z wolnej pracy swoich narodów, nie znając wyzysku u siebie ani nie wyzyskując pracy i bogactw innych krajów i narodów.”

Witaj na moim blogu! Jestem studentką kierunku kultura w mediach i komunikacji na Uniwersytecie w Częstochowie. Dziedzina mediów to ogromna część mojego życia, dlatego postanowiłam założyć tego bloga. Jeśli podobają Ci się wpisy jakie tutaj zamieszczam to zapraszam do likowania wpisów 🙂
You can skip to the end and leave a response. Pinging is currently not allowed.