NAJWAŻNIEJSZA ZALETA CZASOPISM

Najważniejszą jednak zaletą czasopism, którą należy wy­raźnie podkreślić, jest typ czytelnika, w wielu przypadkach ważniejszy od liczby czytelników. Najlepiej można to zobra­zować na przykładzie czasopism specjalistycznych. Pisma biz­nesowe są czytane wyjątkowo uważnie, tworząc jak najbar­dziej sprzyjającą atmosferę do „zadziałania” reklamy. Audy­torium jest z reguły lepiej wykształcone, osiąga wysokie do­chody, wobec czego reklama powinna być poważniejsza i dok­ładnie przetestowana. W przypadku czasopism biznesowych w USA ok. 26% z nich jest kolekcjonowane (w tym 2% w bibliotekach zakładowych), z 27% zaś wycina się artykuły interesujące dla kadry zarządzającej. W reklamie dóbr in­dustrialnych czasopisma specjalistyczne pochłaniają 1/3 bud­żetu reklamowego (ok. 12% jest przeznaczone na organizację targów i wystaw, 8% na reklamę pocztową, tzw. direct mail).

Witaj na moim blogu! Jestem studentką kierunku kultura w mediach i komunikacji na Uniwersytecie w Częstochowie. Dziedzina mediów to ogromna część mojego życia, dlatego postanowiłam założyć tego bloga. Jeśli podobają Ci się wpisy jakie tutaj zamieszczam to zapraszam do likowania wpisów 🙂
You can skip to the end and leave a response. Pinging is currently not allowed.