MOŻLIWOŚĆ WSPÓŁPRACY

Zagadnienie możliwości współpracy kulturalnej państw socjalistycznych i kapitalistycznych w świet­le zasad pokojowego współistnienia jest przedmio­tem wnikliwej analizy wielu autorów. Tak więc prof. Bobrow, wychodząc z założenia, że pokojowe współistnienie jest — zgodnie ze sformułowaniem Programu KPZR — specyficzną formą walki klaso­wej między socjalizmem i kapitalizmem, wskazuje na wysoce złożony charakter związków kulturalnych pomiędzy państwami o różnych ustrojach społecz­nych, ponieważ „przy współpracy kulturalnej trzeba oczywiście brać pod uwagę związek kultury, nauki, sztuki z ideologią”. Bobrow polemizuje z tezą zna­nego włoskiego filozofa G. Del Vecchio, według któ­rej sianie niezgody między klasami jest działaniem na szkodę pokoju, a jednocześnie wskazuje, że kul­tura współczesnego społeczeństwa burżuazyjnego o- bejmuje nurty postępowe i wskutek tego nie jest jedynie „imperialistyczną, poniżającą kulturą”, ale że istnieją „dwie narodowe kultury w każdej kul­turze”, co stwarza możliwości współpracy krajów socjalistycznych z postępowym nurtem kultury w krajach kapitalistycznych.

Witaj na moim blogu! Jestem studentką kierunku kultura w mediach i komunikacji na Uniwersytecie w Częstochowie. Dziedzina mediów to ogromna część mojego życia, dlatego postanowiłam założyć tego bloga. Jeśli podobają Ci się wpisy jakie tutaj zamieszczam to zapraszam do likowania wpisów 🙂
You can skip to the end and leave a response. Pinging is currently not allowed.