KONWENCJA WIEDEŃSKA

Konwencja wiedeńska o prawie traktatów z 1969 r. stwierdza, że umowa podlega ratyfikacji w przypad­kach następujących:gdy umowa przewiduje wyrażenie zgody przez : ratyfikację,gdy ustalono w inny sposób, że ratyfikacja bę­dzie konieczna,gdy pełnomocnik podpisał umowę z zastrzeże­niem ratyfikacji,gdy zamiar podpisania przez państwo umowy z zastrzeżeniem ratyfikacji wynika z pełnomocnic­twa lub wyrażony został podczas rokowań.Obecnie w wielu krajach zachodnich zaobserwo­wać można tendencję do wzrostu liczby umów międzynarodowych nie podlegających ratyfikacji. W pewnym stopniu jest to rezultat zwiększenia licz­by umów resortowych. W znacznej jednak mierze zjawisko to ma charakter polityczny i wynika ze zwiększenia prerogatyw rządowych oraz ogranicze­nia praw parlamentów do zawierania międzynaro­dowych umów.

Witaj na moim blogu! Jestem studentką kierunku kultura w mediach i komunikacji na Uniwersytecie w Częstochowie. Dziedzina mediów to ogromna część mojego życia, dlatego postanowiłam założyć tego bloga. Jeśli podobają Ci się wpisy jakie tutaj zamieszczam to zapraszam do likowania wpisów 🙂
You can skip to the end and leave a response. Pinging is currently not allowed.