KOMENTARZ DO DEFINICJI

W komen­tarzu do tej definicji dodano, że ta „rygorystyczna definicja urzeczywistnia się w wyjątkowych wy­padkach i że w polityce ma ona zawsze wartość względną”.W zakresie definiowania bezpieczeństwa zbioro­wego, będącego przedmiotem współdziałania państw w skali uniwersalnej lub regionalnej, występują dwie tendencje. W ujęciu prawnym, które domino­wało w dyskusjach okresu międzywojennego, istotę bezpieczeństwa zbiorowego upatrywano w zobowią­zaniach państw do niestosowania siły zbrojnej oraz do udziału w zbiorowych sankcjach przeciwko agre­sorowi. Tak więc bezpieczeństwo zbiorowe określa­no jako „oparty na umowach międzynarodowych porządek międzynarodowy, w którym stosowanie siły w celach indywidualnych — poza samoobroną jest zabronione, a ochronę poszczególnych państw, I jak również międzynarodowego porządku prawnego, powierza się wspólnej, usankcjonowanej przez pra­wo akcji wszystkich państw należących do uniwer­salnej lub regionalnej organizacji rządowej”.

Witaj na moim blogu! Jestem studentką kierunku kultura w mediach i komunikacji na Uniwersytecie w Częstochowie. Dziedzina mediów to ogromna część mojego życia, dlatego postanowiłam założyć tego bloga. Jeśli podobają Ci się wpisy jakie tutaj zamieszczam to zapraszam do likowania wpisów 🙂
You can skip to the end and leave a response. Pinging is currently not allowed.