JEDNOŚĆ IDEOLOGICZNA

Ani jedność ideologiczna, ani też podobieństwo u- strojów politycznych i ekonomicznych nie stanowią koniecznego warunku rozwijania współpracy mię­dzynarodowej w dziedzinie nauki i techniki. Różni­ce między państwami nie są przeszkodą, która by uniemożliwiała szeroką wymianę ludzi i idei. Nie stanowią one również bezwzględnej przeszkody na drodze do rozwoju współpracy w dziedzinie ochro­ny praw człowieka, który to dział współpracy wy­mieniony został wśród celów ONZ w art. 1 Karty. Wprawdzie inna jest koncepcja praw człowieka w świetle różnych ideologii i inaczej rozkładają się akcenty w odniesieniu do poszczególnych praw, któ­re powinny przysługiwać jednostkom, niemniej w żadnym z istniejących systemów politycznych i ekonomicznych nie istnieją elementy, które by koli­dowały z ideą zawarcia umów międzynarodowych określających prawa człowieka w poszczególnych dziedzinach życia politycznego, społecznego i gospo­darczego, jak również przewidujących określone skutki prawne w przypadku niewywiązywania się przez państwa z zobowiązań zaciągniętych w tym przedmiocie.

Witaj na moim blogu! Jestem studentką kierunku kultura w mediach i komunikacji na Uniwersytecie w Częstochowie. Dziedzina mediów to ogromna część mojego życia, dlatego postanowiłam założyć tego bloga. Jeśli podobają Ci się wpisy jakie tutaj zamieszczam to zapraszam do likowania wpisów 🙂
You can skip to the end and leave a response. Pinging is currently not allowed.