JAKOŚĆ PRZEPROWADZONEGO WYWIADU

  • Cechy moderatora (czy był uprzejmy, a przy tym stanowczy, czy nie dopuścił do chaotycznej dyskusji, czy zachęcał uczes­tników, czy był elastyczny, czy wymagał od uczestni­ków wyjaśnień i pogłębienia wypowiedzi).Interakcje między uczestnikami(im moderator mniej jest zaangażowany w dyskusję, tym lepiej).Zaangażowanie moderatora w projekt badawczy(czy moderator rozumie problem zleceniodawcy, czy uczestniczył w planowaniu badania).Homogeniczność grupy(im uczestnicy bardziej zbliżeni wiekiem, wykształ­ceniem, statusem społecznym, stylem życia, tym le­piej) Dopasowanie moderatora do grupy(najlepiej gdy płeć, wiek itd. moderatora odpowiada­ją składowi demograficznemu grupy).Wielkość grupy (mniej niż 8 osób to za mało, powyżej 12 ogranicza zaangażowanie jednostek w dyskusję).Rekrutacja(w jaki sposób była prowadzona, czy przypadkiem nie rekrutowano znajomych, krewnych).Czas trwania i liczba sesji(czas trwania od 1,5 do 2 godzin; liczba focusów minimum 3).Miejsce prowadzenia(możliwie nieformalne, stwarzające relaksującą, do­mową atmosferę).Sposób wnioskowania(wnioski powinny mieć charakter sugestii, a nie jed­noznacznych twierdzeń; w raporcie żadnej statystyki, tak często pożądanej przez zamawiającego badanie).

Witaj na moim blogu! Jestem studentką kierunku kultura w mediach i komunikacji na Uniwersytecie w Częstochowie. Dziedzina mediów to ogromna część mojego życia, dlatego postanowiłam założyć tego bloga. Jeśli podobają Ci się wpisy jakie tutaj zamieszczam to zapraszam do likowania wpisów 🙂
You can skip to the end and leave a response. Pinging is currently not allowed.