ISTOTA BEZPIECZEŃSTWA

Istotę bezpieczeństwa regionalnego upatruje się w procesie rozli wojowym, prowadzącym do tak ścisłych powiązań natury prawnej, politycznej, ekonomicznej i kultu­ralnej, przy których użycie siły do realizacji celów polityki narodowej stawałoby się niemożliwe lub zupełnie nieprawdopodobne. Tak więc w dobie prac KBWE przestrzegano, że „kiedy mówi się dzisiaj o     bezpieczeństwie międzynarodowym, nie wolno myśleć o nim wyłącznie w kategoriach militarnych; obecnie czynniki polityczne, gospodarcze, społeczne, a nawet kulturalne czy psychologiczne odgrywają nie mniejszą rolę niż czynniki militarne”, że poję­cie bezpieczeństwa w naszych czasach staje się „bo­gatsze, a jednocześnie trudniejsze do scharaktery­zowania”; z jednej strony oznacza ona zespół wa­runków obiektywnych, choć zmiennych w czasie, z drugiej zaś — element subiektywny — poczucie bezpieczeństwa rządów i narodów — odgrywa tu pierwszorzędną rolę.

Witaj na moim blogu! Jestem studentką kierunku kultura w mediach i komunikacji na Uniwersytecie w Częstochowie. Dziedzina mediów to ogromna część mojego życia, dlatego postanowiłam założyć tego bloga. Jeśli podobają Ci się wpisy jakie tutaj zamieszczam to zapraszam do likowania wpisów 🙂
You can skip to the end and leave a response. Pinging is currently not allowed.