ISTNIENIE DLA SIEBIE

Prof. Gollwitzer z RFN wypowiada pogląd, że w obecnej sytuacji „zadaniem chrześcijan jest wznieść siq po­nad absolutne przeciwieństwa, jakie powstały dziś między Wschodem i Zachodem w wyniku nieprze­jednanego charakteru ideologii systemów społecz­nych, nie respektować absolutnego charakteru tych różnic, traktować je jako względne; nie bacząc na istniejące «kurtyny» swobodnie poruszać się między ludźmi, państwami, półkulami, nie kryjąc swych po­glądów, i to tak, by jednostka — obstając wpraw­dzie przy swoim punkcie widzenia i stanowisku, ale nie traktując ich jako jedynie możliwych i jedynie dopuszczalnych — gotowa była do rozmów, do ko­munikowania się, do prawdziwego współistnienia”. Współistnienie z chrześcijańskiego punktu widze­nia — według innych teologów protestanckich — nie jest „istnieniem przeciwko sobie”, ale „istnie­niem dla siebie”.

Witaj na moim blogu! Jestem studentką kierunku kultura w mediach i komunikacji na Uniwersytecie w Częstochowie. Dziedzina mediów to ogromna część mojego życia, dlatego postanowiłam założyć tego bloga. Jeśli podobają Ci się wpisy jakie tutaj zamieszczam to zapraszam do likowania wpisów 🙂
You can skip to the end and leave a response. Pinging is currently not allowed.