ISTNIEJĄCY STAN RZECZY

W rezultacie, sprawy bezpieczeństwa i współ­pracy w Europie ze względu na wymienione wyżej specyficzne cechy wykraczają swym charakterem i znaczeniem poza granice Europy i są związane silnie z węzłowymi problemami współpracy w skali światowej.Istniejący stan rzeczy w Europie, wykazujący tyle cech szczególnych, unikalnych w porównaniu z in­nymi kontynentami, powinien stanowić punkt wyj­ścia wszelkich rozważań na temat bezpieczeństwa europejskiego. Pierwsza możliwość to zawarcie układu w spra­wie ogólnoeuropejskiego systemu bezpieczeństwa z jednoczesną likwidacją istniejących sojuszów NATO i Układu Warszawskiego. W nowym układzie pań­stwa europejskie powinny wówczas zaciągnąć zobo­wiązania dotyczące wzajemnego respektowania nie­naruszalności granic, niestosowania przemocy, oraz obowiązek przyjścia z pomocą państwu, którego nie­zawisłość polityczna lub integralność terytorium by­łyby naruszone lub zagrożone.

Witaj na moim blogu! Jestem studentką kierunku kultura w mediach i komunikacji na Uniwersytecie w Częstochowie. Dziedzina mediów to ogromna część mojego życia, dlatego postanowiłam założyć tego bloga. Jeśli podobają Ci się wpisy jakie tutaj zamieszczam to zapraszam do likowania wpisów 🙂
You can skip to the end and leave a response. Pinging is currently not allowed.