INTEGRACJA

Według Kameckiego „integracja nastę­puje wtedy, gdy na podstawie wykształconej jedno­litej struktury ekonomicznej wytworzy się pewien organizm gospodarczy obejmujący grupę krajów, organizm, który ze względu na wysoki stopień we­wnętrznych powiązań ekonomicznych i osiągniętą w wyniku tego wewnętrzną spoistość ekonomiczną wyodrębnia się w widoczny sposób z całokształtu gospodarki światowej”. Podobnie według De Fiumea;  „Ogólnie można przyjąć, że o integracji gospo­darczej mówimy wówczas, gdy mamy na myśli pro­ces gospodarczego zespalania się organizmów w jed­ną całość, przy czym chodzi o zespolenie tak głę­bokie, że zespalające się części przestają istnieć jako samodzielne organizmy gospodarcze.”

Witaj na moim blogu! Jestem studentką kierunku kultura w mediach i komunikacji na Uniwersytecie w Częstochowie. Dziedzina mediów to ogromna część mojego życia, dlatego postanowiłam założyć tego bloga. Jeśli podobają Ci się wpisy jakie tutaj zamieszczam to zapraszam do likowania wpisów 🙂
You can skip to the end and leave a response. Pinging is currently not allowed.