INNY ZWIĄZEK

Warto również wskazać inny związek przyczyno­wy między koncepcją pokojowego współistnienia a ochroną praw człowieka. Utrwalenie się współpracy międzynarodowej na zasadzie pokojowego współist­nienia pociągnęłoby za sobą odprężenie w stosun­kach międzynarodowych oraz zaprzestanie wyścigu zbrojeń. W następstwie tego we wszystkich państ­wach powstałyby znacznie korzystniejsze warunki rozszerzenia praw przysługujących obywatelom za­równo w dziedzinie politycznej, jak i w dziedzinie ekonomicznej i społecznej. W dyskusji nad pokojowym współistnieniem po­wszechnie przyjmuje się, że koncepcja ta jest ogól­ną dyrektywą i że w związku z tym wymaga kon­kretyzacji. O ile zwolennicy idei pokojowego współ­istnienia po prostu stwierdzają potrzebę tej kon­kretyzacji jako zadanie do wykonania, to niektó­rzy prawnicy zacthodni usiłują wykorzystać ją ja­ko argument przeciwko samej koncepcji pokojo­wego współistnienia, rzekomo zbyt ogólnikowej w obecnym stanie, a stąd o małej przydatności prak­tycznej.

Witaj na moim blogu! Jestem studentką kierunku kultura w mediach i komunikacji na Uniwersytecie w Częstochowie. Dziedzina mediów to ogromna część mojego życia, dlatego postanowiłam założyć tego bloga. Jeśli podobają Ci się wpisy jakie tutaj zamieszczam to zapraszam do likowania wpisów 🙂
You can skip to the end and leave a response. Pinging is currently not allowed.