INNI AUTORZY

Inni autorzy zachodniej Euro­py-wychodzą z założenia, że integracja oznacza prze­de wszystkim model wspólnej polityki gospodarczej, a także polityki zagranicznej posługującej się okreś­lonymi instytucjami międzynarodowymi. Zgodnie z tą koncepcją — integracja polega nie tylko na przy­wróceniu swobody handlu i płatności, lecz również na wyrównaniu lub ujednoliceniu warunków roz­woju sił wytwórczych za pomocą systemu podatkowego, polityki płac, ułatwienia migracji siły robo­czej wewnątrz wspólnoty i in. Zakłada ona prowa­dzenie aktywnej polityki gospodarczej przez pań­stwa wspólnoty. Zwolennicy tej koncepcji różnią się między sobą co do zakresu dopuszczalnej interwen­cji państwowej w procesy życia gospodarczego. Zgod­ni są natomiast w krytyce idei liberalnych uważa­jąc je za relikt XIX wieku i podkreślając, że we współczesnych warunkach istotne znaczenie ma nie znoszenie ograniczeń i przeszkód, ale pozytywna akcja harmonizująca interesy państw objętych pro­cesem integracji.

Witaj na moim blogu! Jestem studentką kierunku kultura w mediach i komunikacji na Uniwersytecie w Częstochowie. Dziedzina mediów to ogromna część mojego życia, dlatego postanowiłam założyć tego bloga. Jeśli podobają Ci się wpisy jakie tutaj zamieszczam to zapraszam do likowania wpisów 🙂
You can skip to the end and leave a response. Pinging is currently not allowed.