DZIESIĘĆ ZASAD

W ten sposob państwa nadawałyby po­szczególnym zasadom i postanowieniom dokumentu końcowego charakter norm prawnie obowiązują­cych:      w oświadczeniach oficjalnych niektórych państw zapowiedziano już stosowanie tego rodzaju praktyki. W odniesieniu zatem do wielu postano­wień dokumentu końcowego nie posiadających obec­nie charakteru normy prawnej można oczekiwać, że spełnią one funkcje pierwszego etapu w procesie tworzenia prawa obowiązującego w stosunkach mię­dzy państwami europejskimi.Trzy spośród dziesięciu zasad zawartych w Dekla­racji Zasad można by nazwać zasadami specyficznie europejskimi, gdyż nie figurują one w Deklaracji uchwalonej przez Zgromadzenie Ogólne ONZ w 1970 r. Są to zasady: nienaruszalności granic, inte­gralności terytorialnej państw oraz poszanowania praw człowieka i podstawowych wolności łącznie z wolnością myśli, sumienia, wyznania i przekonań.

Witaj na moim blogu! Jestem studentką kierunku kultura w mediach i komunikacji na Uniwersytecie w Częstochowie. Dziedzina mediów to ogromna część mojego życia, dlatego postanowiłam założyć tego bloga. Jeśli podobają Ci się wpisy jakie tutaj zamieszczam to zapraszam do likowania wpisów 🙂
You can skip to the end and leave a response. Pinging is currently not allowed.