DYSKUSJE NAD ZAPEWNIENIEM POKOJU

Jak dotychczas, system bezpieczeństwa zbiorowego ONZ nie okazał się wystarczająco skuteczny. Państwa dla zapewnienia sobie bezpieczeństwa uciekają się nadal do sojuszy.Czy nie można by problemu bezpieczeństwa mię- międzynarodowego rozwiązać, przynajmniej częścio­wo, za pomocą systemów bezpieczeństwa regionalnego? W dyskusjach nad sprawą zapewnienia poko­ju i bezpieczeństwa międzynarodowego dominował przez długi czas pogląd, że „pokój jest niepodziel­ny” i że zagadnienie to może być rozwiązane w dro­dze utworzenia i wyposażenia w odpowiednie kom­petencje jednej uniwersalnej organizacji międzyna­rodowej. Wyrazem tego poglądu było utworzenie Ligi Narodów, a następnie ONZ. Niemniej już w okresie Ligi Narodów koncepcje zmierzające do za­pewnienia bezpieczeństwa w skali regionalnej znaj­dowały wielu zwolenników i były przedmiotem ży­wych dyskusji.

Witaj na moim blogu! Jestem studentką kierunku kultura w mediach i komunikacji na Uniwersytecie w Częstochowie. Dziedzina mediów to ogromna część mojego życia, dlatego postanowiłam założyć tego bloga. Jeśli podobają Ci się wpisy jakie tutaj zamieszczam to zapraszam do likowania wpisów 🙂
You can skip to the end and leave a response. Pinging is currently not allowed.