DEFINICJE

Określenie pokojowego współistnie­nia zawarte w programie KPZR uchwalonym na XXII Zjeździe tej Partii brzmi: „Pokojowe współistnienie zakłada wyrzeczenie się wojny jako środka rozstrzygania spornych kwestii między państwami, rozwiązywanie ich w drodze rokowań; równoupraw­nienie, zrozumienie wzajemne i zaufanie pomiędzy państwami, uwzględnianie wzajemne swych intere­sów; nieingerencję w sprawy wewnętrzne, przyzna­nie każdemu narodowi prawa do samodzielnego roz­strzygania zagadnień swego kraju; ścisłe poszano­wanie suwerenności i integralności terytorialnej wszystkich krajów; rozwój współpracy gospodarczej i kulturalnej na zasadzie całkowitej równości i ko­rzyści wzajemnych.”

Witaj na moim blogu! Jestem studentką kierunku kultura w mediach i komunikacji na Uniwersytecie w Częstochowie. Dziedzina mediów to ogromna część mojego życia, dlatego postanowiłam założyć tego bloga. Jeśli podobają Ci się wpisy jakie tutaj zamieszczam to zapraszam do likowania wpisów 🙂
You can skip to the end and leave a response. Pinging is currently not allowed.