DALSZY ELEMENT

Dalszym bardzo istotnym elementem stosunków mię­dzy państwami europejskimi jest fakt, że państwa Europy Zachodniej, aby zapewnić sobie bezpieczeń­stwo, weszły w sojusz z państwami Ameryki Pół­nocnej, Stanami Zjednoczonymi oraz Kanadą i po­zostają w tym sojuszu już od z górą ćwierć wieku.Oba supermocarstwa światowe: Związek Radziecki i Stany Zjednoczone, zaciągnęły daleko idące zobo­wiązania o charakterze wojskowym i politycznym w stosunku do określonych państw europejskich, a w konsekwencji — sprawa bezpieczeństwa w Europie jest ściśle związana z kształtowaniem się wzajemnych stosunków między tymi supermocar­stwami, a także z całokształtem stosunków między państwami socjalistycznymi i państwami kapitali­stycznymi, w których oba wymienione supermocar­stwa sprawują swego rodzaju polityczne przywódz­two.

Witaj na moim blogu! Jestem studentką kierunku kultura w mediach i komunikacji na Uniwersytecie w Częstochowie. Dziedzina mediów to ogromna część mojego życia, dlatego postanowiłam założyć tego bloga. Jeśli podobają Ci się wpisy jakie tutaj zamieszczam to zapraszam do likowania wpisów 🙂
You can skip to the end and leave a response. Pinging is currently not allowed.