CHARAKTER OBOWIĄZKÓW

Następna grupa — to obo­wiązki o charakterze pozytywnym, wyrażające się w czynnym współdziałaniu w realizacji określonych celów, przede wszystkim w udzielaniu pomocy pań­stwu, którego bezpieczeństwo zostało zagrożone lub naruszone przez inne państwo, współdziałaniu w rozwiązywaniu konkretnych problemów mających znaczenie dla bezpieczeństwa międzynarodowego. Znaczenie polityczne prac KBWE, jak również Aktu Końcowego podpisanego w Helsinkach w dniu 1 sierpnia 1975 r. wyraża się przede wszystkim w tym, że stanowią one punkt zwrotny w rozwoju sto­sunków między państwami europejskimi i ośrodek krystalizacyjny wysiłków zmierzających do stwo­rzenia systemu bezpieczeństwa i współpracy między państwami tej części świata „po okresie dwóch wo­jen światowych i jednej zimnej wojnie, po trzy­dziestoletniej wojnie domowej w Europie”.

Witaj na moim blogu! Jestem studentką kierunku kultura w mediach i komunikacji na Uniwersytecie w Częstochowie. Dziedzina mediów to ogromna część mojego życia, dlatego postanowiłam założyć tego bloga. Jeśli podobają Ci się wpisy jakie tutaj zamieszczam to zapraszam do likowania wpisów 🙂
You can skip to the end and leave a response. Pinging is currently not allowed.