BEZPIECZEŃSTWO MIĘDZYNARODOWE

Przyjęta koncepcja zakłada ścisłe powią­zanie sprawy bezpieczeństwa z budową wzajemne­go zaufania i rozwojem wszechstronnej współpracy między państwami europejskimi: ustalenie zasad wzajemnych stosunków, a w szczególności wyrze­czenie się jakichkolwiek roszczeń terytorialnych, uznano za jeden z pierwszych podstawowych wa­runków procesu zmierzającego do systemu regio­nalnego bezpieczeństwa w Europie. Budowa nowego systemu bezpieczeństwa w Europie może bowiem nastąpić po ustaleniu i zaakceptowaniu nowych re­guł gry politycznej. Z pojęciem bezpieczeństwa międzynarodowego łą­czą się bowiem dwojakiego rodzaju obowiązki cią­żące na państwach. Najpierw są to obowiązki o cha­rakterze negatywnym, wyrażające się w zaniecha­niu określonych działań, jak agresja, wysuwanie roszczeń terytorialnych i stosowanie siły w stosun­ku do innych państw.

Witaj na moim blogu! Jestem studentką kierunku kultura w mediach i komunikacji na Uniwersytecie w Częstochowie. Dziedzina mediów to ogromna część mojego życia, dlatego postanowiłam założyć tego bloga. Jeśli podobają Ci się wpisy jakie tutaj zamieszczam to zapraszam do likowania wpisów 🙂
You can skip to the end and leave a response. Pinging is currently not allowed.