ANALOGIA HISTORYCZNA

W praktyce działania przedsiębiorstw najczęściej jest sto­sowanych kilka omówionych metod ustalania budżetu re­klamy. Firma w tym przypadku ustala swój budżet na poziomie budżetu ubiegłorocznego, z uwzględnieniem wzrostu cen umieszczenia reklam w mass mediach. W metodzie tej za­kłada się, iż budżet z roku poprzedniego był wystarczający do osiągnięcia celów firmy, w związku z tym kontynuacja wydatków na tym poziomie powinna przynieść satysfak­cjonujące rezultaty. Metoda ta, w warunkach szybko zmie­niającego się rynku (nowi konkurenci, wzrost konsumpcji produktu), ustala niestety budżet na niewystarczającym po­ziomie.  Dużo rozsądniejsze wydaje się ustalanie budżetu reklamy w postaci odsetka od obrotów firmy (planowanych w da­nym roku lub osiągniętych w roku ubiegłym). Jest to naj­częściej stosowana metoda określania budżetu reklamowego, mimo że niesie za sobą zasadniczą ułomność.

Witaj na moim blogu! Jestem studentką kierunku kultura w mediach i komunikacji na Uniwersytecie w Częstochowie. Dziedzina mediów to ogromna część mojego życia, dlatego postanowiłam założyć tego bloga. Jeśli podobają Ci się wpisy jakie tutaj zamieszczam to zapraszam do likowania wpisów 🙂
You can skip to the end and leave a response. Pinging is currently not allowed.